Windykacja należności

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z trudnościami w odzyskiwaniu należności za oferowane usługi czy towary. Nieterminowość w regulowaniu zobowiązań dotyczy większości zarejestrowanych w Polsce podmiotów gospodarczych. Mamy świadomość, że wydłużający się okres spływu należności może powodować konieczność finansowania bieżącej działalności kredytami bankowymi i zobowiązaniami, w tym również wynikającymi z obrotu produktami i usługami.

Więcej